دیه کوفتگی مغزی

 انور : سلام ! شخصی در اثر تصادف دچار صدمات شدید و زندگی نباتی به مدت حدود 6 ماه شده و سپس فوت می نماید سوالآیا به ورثه این شخص یک دیه تعلق می گیرد یا دیه تک تک صدمات و جراحات تعلق خواهد گرفت ؟ اگر جواب بر دیات متعدد است و امکان دارد لطفا میزان دیات آن را بفرمایید:

1.     آسیب آکسونی منتشر شدید مغزی با کاهش شدید سطح هوشیاری

2.     تراکئوستومی (عمل جراحی تنفسی نای)

3.      کوفتگی مغزی در ناحیه پیشانی و ناحیه آهیانه سر

4.     شکستگی خردشده استخوان ران راست که تحت عمل جراحی و تعبیه ابزار ارتوپدی قرار گرفته است

5.     شکستگی خرد شده در ناحیه تحتانی استخوان درشت نی و نازک نی ساق راست

6.     تعبیه لوله داخل قفسه سینه (چست تیوب) به علت خونریزی داخل قفسه سینه سمت راست

7.     ادم مغزی

8.     کبودی در حال جذب در خلف کتف راست و چپ

9.      جراحت بخیه شده دامیه در قسمت ابروی راست

10. کبودی در حال جذب در خلف پهلوی راست و خلف سرین راست

11. تورم در ناحیه فک فوقانی و تحتانی

12. شکستگی با جابجایی استخوان فک تحتانی راست که جوش نخورده است .

13. عمل تراکئوستومی مجدد و تعبیه لوله مجدد داخل قفسه سینه سمت راست

14. اختلال حرکتی اندامهای فوقانی و تحتانی و عدم نگهداری مدفوع و ادرار. موارد فوق مجموع دو نظریه پزشک قانونی استدر نهایت پزشک قانونی علت تامه مرگ را عفونت منشر ، پنومونی ریه ، صدمات متعدد بر اثر اصابت جسم سخت و بالعکس را اعلام نموده است) .  ممنون از لطفتان ؟


در صورتیکه آسیب یکی از علت های فوت نباشد دیه تعلق می گیرد ولی اگر از عوامل مرگ باشد تعلق نمی گیرد .

1.     1/3 دیه کامل

2.     10 درصد دیه کامل

3.     10 درصد دیه کامل

4.     8 درصد دیه کامل

5.     26.66 درصد دیه کامل

6.     حدود 5 درصد دیه کامل

7.     حدود 8 درصد ارش

8.     0.3 درصد دیه کامل

9.     2 درصد دیه کامل

10. 0.3 درصد دیه کامل

11. 2 درصد دیه کامل

12. 10 درصد دیه کامل

13. عمل مجدد دیه ندارد .

14. بستگی به شدت آن دارد . از 33 تا 100 در صد دیه کامل دارد.

  

نظرات