دیه کبودی

 علی : با سلام ! من متن پزشک قانونی را برای شما می نویسم . لطفا مقدار دیه را به من اعلام کنید :

1.     کبودی خلف سر و شانه چپ

2.     سائیدگی (حارصه) و کبودی کتف چپ

3.     دو عدد کبودی و یک عدد حارصه بازی چپ

4.     کبودی و تورم بالای زانوی چپ

5.     بریدگی عمیق بخیه شده (متلاحمه) سمت راست فرق سر ! باتشکر لطفا جواب بدهید ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     مجموعا 0.45 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 215 هزار تومان

2.     0.65 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 755 هزار تومان

3.     0.8 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 160 هزار تومان

4.     مجموعا 0.65 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 755 هزار تومان

5.     3 درصد دیه کامل معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان .

جدیدتر قدیمی تر