اخراج کارمند

 محمد : سلام وقت بخیر ! کارمندی دارم که از نظر اخلاق رفتاری با وی به مشکل خورده ام . قراردادش رو به پایان هست و خواهان عقد قرارداد جدید  ! از طرفی چون بخش ویژه ای از کار در اختیار ایشان هست تا پیدا کردن نیروی جدید نمی توانم با عدم تمدید قراردادشان ریسک کنم .

 سوالم این است چنانچه قرارداد جدید با ایشان نوشته شود و در هر مرحله ای که توانستم نیروی جایگزین پیدا کنم عذر ایشان را بخواهم و در واقع اخراج گردند چه تبعاتی برای بنده می تواند داشته باشد؟ با تشکر ؟ حق و حقوقش را تا زمان اخراج باید بدهید . اگر بیکار شود و به اداره کار شکایت کند و تقاضای بازگشت به کار کند و تقاضایش با موافت روبرو شود باید حق السعی (حقوق و مزایای) تمام ایام بیکاری اش را پرداخت کنید و تا آخر قرارداد وی را نگه دارید .

جدیدتر قدیمی تر