دیه شکستگی اولنا

 رسول فروزش : با سلام و خسته نباشید ! برای شکستگی رادیوس و شکستگی استایلوئید اولنا و همینطور پین گذاری در محل شکستگی رادیوس چقدر دیه تعلق می گیرد . با تشکر از شما ؟

1.     بابت شکستگی رادیوس 8 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

2.     بابت زائده استیلوئید یا نیزه ای مچ دست 2 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان .

3.     بابت پین گذاری دیه ای تعلق نمی گیرد.

نظرات