هزینه وکیل

 فاطمه  : سلام ! در صورت تنظیم دادخواست مطالبه هزینه وکیل از کارفرما چند درصد آن پرداخت می شود ؟ با تشکر ؟ در صورتیکه اداره کار به نفع شما رای داده باشد طبق تعرفه دولتی باید پرداخت شود.

نظرات