حق بیمه کار پاره وقت

 سینا : سلام ! روز بخیر ! آیا برای همکاری با افرادی که به صورت پاره وقت ( روزی یک ساعت) در منزل از طریق مطالعه رسانه ها همکاری می کنند نیاز به پرداخت حق بیمه است ؟ اگر قرارداد داشته باشند در حسابرسی بیمه ممکن است حق بیمه آن محاسبه شود . اگر بدون قراردادند مشکل خاصی ندارد .

نظرات