شکایت به اداره کار

 داوودی : از شرکتی که مشغول به کار بودم نیمه اردیبهشت بیرون آمدم .حقوق و سنوات و عیدی من پرداخت نشده و بیمه من تا آخر اسفند فقط رد شده است . چک تسویه من مبلغ کمتر از حقم بوده و دریافت نکردم . می توانم با شکایت مبلغ بیشتری بگیرم ؟ اگر مدارک کارکرد دارید که ظاهرا دارید می توانید به نتیجه برسید.

جدیدتر قدیمی تر