دیه شکستگی استخوان کف دست

 هوشنگ : سلام خسته نباشيد ! مي خواستم ديه و درصدي كه پزشكی قانوني برایم تعيين كرده را حساب كنيد ممنون:

1.     ارش پايين آمدن شديد ضريب هوشي 10٪

2.     ارش شكستگي استخوان پنجم كف دستي پنجم دست راست 2%

3.     ارش آسيب نسج نرم ناشي از كارگزاري پين هاي ارتوپدي 1٪ ؟ با تشكر ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     10 درصد دیه کامل معادل 27 میلیون تومان

2.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

3.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

نظرات