شکایت از بنا

 المیرا صفری  : من کار خودم را اجاره دادم به استاد برای کاشی کاری کلی خونه و موزائیک کلی حیاط . پول استاد را هم کاملا دادم ولی الان استاد نصف کار را انجام داده است . نصف دیگر را انجام نداده است . می گوید برو شکایت کن ؟!  من کار تو را انجام نمی دهم ؟! کل پول اجاره کار روبش دادم . الان من باید چکار کنیم  ؟  باید به شورای حل اختلاف شکایت کنید . اگر مدرک پرداخت پول داده باشید به نتیجه می رسید و شورا رسیدگی می کند . اگر مدرک نداشته باشید به نتیجه نمی رسید.

جدیدتر قدیمی تر