قرارداد 89 روزه کارگری

 ناشناس : سلام ! از سال 89 تا 94 بدون قرارداد کار کردم . بعدش قراردادهای 89 روزه داشتم آیا بدلیل نداشتن وجهه قانونی قراردادهای 89 روزه می توانم ازشون شکایت کنم ؟ آیا اگر کارگر حق و حقوقش را کامل نگرفته باشد ولی تسویه امضا کرده باشد آیا اون برگه تسویه قابل استناد خواهد بود یا خیر ؟ کارگر با وجود برگه تسویه می تواند شکایت کند ؟

1.     می توانید شکایت کنید و حقوق و مزایای شما اصلا ربطی به این موضوعات ندارد .

2.     با وجود برگه تسویه هم می توانید شکایت کنید و کارفرما باید مدارک پرداخت حقوق و مزایای شما را ارائه کند .

نظرات