حق بیمه معلم حق التدریس

 معلم  : عرض سلام و سپاس از جناب عالی ! ۵ سال به صورت حق التدریس در دبیرستان دولتی تدریس کرده ام . آیا می توانم اقدام کنم و برای این پنج سال درخواست بیمه نمایم ؟ با احترام  ؟ بله . از سال 88 به این طرف حق بیمه تمامی معلمان حق التدریسی که در دبیرستان های دولتی تحصیل می کنند باید پرداخت شود . می توانید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید .

نظرات