دریافت دیه از تامین اجتماعی

 رضا  : من در کار دچار حادثه شدم و مینیسک داخلی پایم پاره شد و رباط پایم هم کشیده شد . پزشک قانونی برام ۵ درصد زده است .حالا من دوتا راه دارم :

1.     نامه را ببرم بیمه و دیه ۵ درصد را بگیرم ؟

2.     بروم درمان کنم و بروم بیمه هم هزینه درمان بگیرم ، هم دیه ای که پزشک تامین اجتماعی می زند ؟ حالا به نظر شما کدوم راه بهتر است ؟ هزینه درمانم هم حدودا ۱۰ میلیون است .  با تشکر ؟

پاسخ به سوالات شما به شرح زیر است :

1.     پزشک تامین اجتماعی هیچوقت دیه نمی زند . بلکه کمیسیون پزشکی بابت حادثه ناشی از کار درصد از کارافتادگی می زند که بعید می دانم به حد 10  درصد مورد نیاز برای دریافت غرامت برسد .

2.     بابت ایام استراحت پزشکی ، تامین اجتماعی کمک هزینه درمان می دهد .

3.     اگر شرکت بیمه مسئولیت داشته باشد یا دیه به شما پرداخت می شود یا هزینه درمانی و معمولا بیمه های مسئولیت هر دو را پوشش نمی دهند .

4.     بابت هزینه های درمان باید به صورت مجزا از کارفرما شکایت کنید اگر مشکلی برایتان ایجاد نمی کند !

5.     بهتر است هم از طریق بیمه کارگاه برای دریافت دیه اقدام کنید هم حتما بعد از خاتمه درمان از طریق تامین اجتماعی برای گرفتن استراحت پزشکی و تعیین درصد ازکارافتادگی اقدام کنید .

نظرات