آیا حق شیفت تعلق می گیرد ؟

 بهمن : با سلام ! من یک شرکتی کار می کنم که فقط شیفت صبح می رویم سرکار. از ساعت ۸ صبح تا حدودا ۶ عصرآیا به ماهم حق شیفت تعلق می گیرد ؟ نه تعلق نمی گیرد . چرخش ساعت کار ندارید .

جدیدتر قدیمی تر