شکایت برای دریافت حقوق طبق قانون کار

 مینا محمدی : بنده چهار ماه در جایی مشغول کار بودم که نه بیمه ام کردند و نه حقوق اداره کار دادند بهم ؟!  با وعده های خیلی زیاد کار بسیاری ازم کشیدند ، بعد از اینکه متوجه شدم حقوق زیاد نمی کنند و اینکه بهم بی احترامی کردند محل کارم را ترک کردم . آیا الان می توانم شکایت بکنم از ایشون ؟ هر وقت بخواهید می توانید به اداره کار شکایت کنید . مهم این است که مدرک قابل قبولی داشته باشید که نشان دهد در انجا کار کرده اید . شاهد به درد نمی خورد . اگر حقوق به حسابتان ریخته شده است خودش بهترین مدرک است وگرنه باید به دنبال مدرک مناسبی باشید .

جدیدتر قدیمی تر