شکایت بابت هزینه درمان از کارفرما

 ابراهیم بدبخت : با سلام خدمت مشاوره عزیز بنده در کارگاهی کار کردم ، بیمه تامین اجتماعی ندارم . افتادم داخل دیگ مخلوط کن . ملاتی پایم مشکل دار شد و آسیب دید . الان هیچ پولی برای دکتر رفتن ندارم . لطفا بگویید پول دکتری را چه کسی باید بپردازد . پول دکتر ندارم . پایم هم دارد بدتر مي شود . خواهشا کمک کنید چه کار کنم و دقیق راهنمایی کنید ! متشکر ؟ پول دکتر را کارفرما باید بپردازد چون مسئول است در قبال شما و باید بیمه مسئولیت داشته باشد .

جدیدتر قدیمی تر