شکایت از شرکت مخابرات روستایی

 علیداد سپهوند : بسمه تعالی ! بنده مدت ده سال در دفتر روستایی شرکت مخابرات مشغول کار بودم ! بدون تعطیلی حتی جمعه ! بیمه واریز شده اما حق سنوات پرداخت نکرده اند ؟ سوال دوم  : بنده به مدت ۱۲ سال است که در بنیاد مسکن لرستان مشغول رانندگی با کامیون ده چرخ تانکر آب پاش بدون شاگرد اما متاسفانه به جای بیمه رانندگان بیمه کارگر ساده واریز نموده اند در صورتی که نه شاگرد برایم گرفتند نه با کامیون بدون زحمتی کار کرده ام که این امر باعث جراحی کمر بنده شده و سخت دارد زمینگیرم می کند !

الان نه سختی کار برایم تعریف کرده اند نه برابر حکم کارگزینی بنده بیمه رانندگان واریز نموده اند که از مسئولین محترم تقاضای کمک در راه خدا را دارم با تشکر ؟

1.     متاسفانه من جزء مسئولین نیستم که به کار شما رسیدگی کنم ! بهتر است اگر بیمه تامین اجتماعی هستید درخواست کار سبک از طریق کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی کنید . البته اگر بنیاد مسکن قبول می کند و اخراجتان نمی کند ؟!

2.     اگر دیگر در دفتر روستایی شرکت مخابرات کار نمی کنید بابت حق سنوات به دیوان عدالت اداری شکایت کنید .

3.     اگر بیمه رانندگان هم بودید فعلا با قانونی که موجود است سختی کار به شما تعلق نمی گرفت هر چند ممکن است در آینده چنین اتفاقی بیفتد . البته بیمه کارگر ساده حق بیمه کمتری دارد و مطمئنا مستمری کمتری هم به شما داده خواهد شد .

جدیدتر قدیمی تر