ازکارافتادگی به علت تعویض مفصل هیپ

 داود علیپور : با سلام ! من بدلیل تعویض هر دو مفصل هیپ در زمینه بیماری نکروز سرفمور با هشت سال سابقه بیمه ازکارافتاده به حساب می آیم یا نه ؟ با تشکر ؟ بله به احتمال زیاد از کارافتاده می شوید . بابت هر تعویض 35 تا 50 درصد ازکارافتادگی تعلق می گیرد و بابت آسیب سر فمور هم درصدی تعلق می گیرد . در مجموع به نظرم ازکارافتاده کلی می شوید .

نظرات