شکایت از کارفرما برای بیمه تامین اجتماعی

 ساحل احمدی : سلام من 10 سال در یک شرکت مواد غذایی کارکردم و بیمه نشدم و حقوقم توافقی بود . ساعت کاریم تا 15 ساعت کمتر و بیشتر بود  . الان یک ساله آمدم بیرون و هنوز حقوق ماه  آخرم را نگرفتم . می خواهم شکایت کنم . می شود لطفاراهنمایی کنید ! ممنون می شوم ؟  اگر بابت ماه آخرتان می خواهید شکایت کنید چه مدرکی دارید که در آنجا کار می کرده اید . مدرکی باید ارائه کنید . البته اگر حقوق ماه های آخر را گرفته اید می توانید پرینت حساب را بگیرید و وظیفه اداره کار است که وضعیت ترک کار یا استعفای شما را بررسی کنند . ضمنا به نظر من حتما بابت حق بیمه شکایت کنید . اگر مدرک داشته باشید حتما به نتیجه می رسید .

جدیدتر قدیمی تر