کارفرما ترک کار نمی زند ؟

 حسین بکرانی : با سلام ! پدرم 61 سال دارند و 27 سال سابقه بیمه و درخواست بازنشستگی دادندمتاسفانه 6 ماه آخر از طریق یک شرکتی در عسلویه برای ایشان بصورت صوری بیمه رد شده با حداقل حقوق وزارت کار .

 در حال حاضر مدیرعامل آن شرکت با پدرم مشکل شخصی دارند و نامه عدم نیاز یا اتمام قرارداد را به بیمه نمی فرستند که پدرم بتوانند پروسه بازنشستگی را تکمیل کنند. شعبه بیمه هم می گوید یا باید نامه بیاید یا ما با شرکت تماس بگیرم اما اون شرکت هیچ شماره ای در بیمه ندارند و شماره هایی که دادند پاسخگو نیست و شعبه موفق نمی شود تماس بگیردما حاضریم حتی سابقه 6 ماه آخر حذف بشود تا از این دردسر راحت بشویم و از طریق شعب تهران اقدام کنیم. لطفاً راهنمایی کنید و در صورت لزوم تماس بگیرید ؟ آدرس شرکت را به شعبه بدهید و درخواست بازرسی دهید . شعبه موظف است بازرس بفرستد تا وضعیت ترک کار شما را ارزیابی کند.

جدیدتر قدیمی تر