دیه حارصه دست و گردن

سحر جاویدی : سلام ! می خواستم محاسبه کنید برایم که دیه این موارد در سال ۹۸ چقدر می شود ؟  

1.     منطقه  ساییدگی (معادل حارصه) سمت راست گردن و خلف تنه

2.     منطقه ساییدگی(حارصه) خلف دست چپ

3.      کبودی در حال جذب ران چپ

4.      آسیب بافت نرم گردن ! ضایعات فوق بر اثر اصابت جسم سخت به وجود آمده است . ممنون ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     مجموعا 2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

2.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

3.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان

4.     احتمالا 0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

نظرات