دیه متلاحمه

 سیاوش : سلام ! براثر اصابت جسم برنده با ران پای چپم جراحت (متلاحمه) ، آسیب شریان ،  پارگی ورید ،  ضایعه عصب پرونئال برایم بوجود آمده است . لطف بفرمایید مقدار و درصد دیه من چقدر است ؟  ضمنا درماه حرام این اتفاق افتاده است. متشکرم ؟

1.     دیه شما ربطی به ماه حرام ندارد .

2.     بابت جراحت متلاحمه 1.5 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 4 میلیون و 50 هزار تومان

3.     بابت آسیب به شریان ، پارگی ورید و ضایعات عصب پرونئال همگی ارش دارد و باید مدارک پزشکی و میزان آسیب بررسی شود تا بتوان دقیقا در این زمینه نظر داد . از 5 درصد به بالا ارش دارد .

جدیدتر قدیمی تر