جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

 علی : حق بیمه فروردین ماه را در تاریخ 1398/03/01 پرداخت کردم . فرمول محاسبه جریمه تاخیر به چه شکلی است ؟ اگر  بیشتر از این طول نکشد ماهی 2 درصد بر روی کل لیست جریمه تاخیر دارد اگر بیمه اجباری باشد .

جدیدتر قدیمی تر