بیمه کارگر پاره وقت

 مریم کلانی : برای شرکت کارگر روزمزد گرفته ایم که ممکن است لازم شود برای دو ماه یا کمی بیشتر برای شرکت کار کنند.اما هیچ نوع قراردادی که این افراد را بیمه کنند با آنها نداریم . آیا این کار قانونی است؟ در صورتیکه اتفاقی حین کار برای آنها بیفتد شرکت درگیر خواهد شد ؟ نه قانونی نیست . اگر اتفاقی برایشان بیفتد و آنها از طریق شکایت به اداره کار ، کارکردشان را ثابت کنند تامین اجتماعی طبق قوانین 66 و 90 خود جریمه سنگینی از شما می گیرد . ضمنا در هر صورت در قبال حوادث ناشی از کار و دیه آنها مسئولید .

جدیدتر قدیمی تر