دیه جراحات ضرب و شتم

 علی نجاتی : دیه خانومی درمورد ضرب و شتم 9.5 درصد دیه کامل قید شده است . این مبلغ چقدر است ؟ به نرخ سال 98 معادل 25 میلیون و 650 هزار تومان می شود.

جدیدتر قدیمی تر