شکایت از کارفرما بدون داشتن وکیل

 مجتبی محمد خراسانی : بدون وکیل من چگونه از کارفرما شکایت کنم ؟ مشکل خاصی ندارد و لزوما نیازی به وکیل هم نیست . کافی است مدارک مکتوب کارکرد داشه باشید . به اداره کار مراجعه کرده و فرم مربوطه را با صداقت و به صورت خلاصه پر کنید و منتظر جلسه هیات تشخیص بمانید .

نظرات