دریافت خسارت از بیمه شخص ثالث بدون داشتن گواهینامه

 محمد عزیزی : سلام  ! موتور سیکلت من بیمه دارد ولی گواهینامه ندارم و تصادف کردم . آیا بیمه به من تعلق می گیرد ؟  

1.     اگر مقصر باشید بیمه خسارت طرف مقابل را می دهد و از شما به صورت نقد و اقساط می گیرد . قبل از آن از شما ضمانت می گیرید .

2.     اگر طرف مقابل مقصر باشد ، سخارت شما داده می شود و مشکلی ندارد.

نظرات