شکایت از کارفرما

 داریوش حقانی : با عرض سلام ! من مدت پنج سال است در یک شرکت حمل ونقل مسافربری درون شهری کار می کنم . کارفرما برایم بیمه رد نکرده و من بیمه ام را از طریق حمل ونقل مسافربری بیرون شهری پرداخت می کنم .

کارفرما در قراردادمان نوشته که یعنی من ماشین را از شرکت اجاره کرده ام درصورتی که به من ساعتی حقوق می دهد و یک قرارداد دیگر هم از من امضا گرفته که یعنی قرارداد اداره کاری است .یعنی در اصل دوتا قرارداد جلوی ما می گذارد و امضا می گیرد. آیا چون من خودم حق بیمهٔ پرداخت می کنم می توانم بابت حق بیمه و سنوات و غیره در اداره کار احقاق حق کنم . ممنون از شما عزیزان ؟

پرداخت حق بیمه توسط شما مانع از شکایت شما بابت بیمه ، سنوات ، عیدی و ... نمی شود . کافی است مدرک کارکرد داشته باشید به راحتی می توانید به نتیجه بگیرید .

جدیدتر قدیمی تر