اجرای سفته توسط کارفرما

 کامران طهیری  : در خصوص قرارداد کاری درصدی و اجرای سفته ضمانت که صاحب بنگاه در شورای حل اختلاف اجرا گذاشته من ترک کار کردم و از ایشان یکبار شکایت کرده و اظهار نامه هم دادم. آیا در شورا محکوم می شوم ؟! سفته 100 میلیونی دادم و فقط در قرارداد ذکر شده با شماره سفته و هم قرارداد دستمه و هم کپی سفته . که سفته بدون مبلغ و تاریخ و اینکه آدرس خودم را زدم و در محل نوشتم تحویل به فلانی بنگاه فلان ؟  بهتر است از طریق درگاه الکترونیک قضایی درخواست بازپس گیری سفته را بدهید و اگر ندادند شما هم بر علیه ایشان به دادسرا یا شورای حل اختلاف شکایت کنید . بعید می دانم محکوم بشوید . استعفا حق شما است . بهتر بود یک ماه منتظر می ماندید و سپس ترک کار می کردید با این حال الان نیز مشکلی در این زمینه نیست.

جدیدتر قدیمی تر