شکایت از کارفرما برای دیه

 رضا غلامی : سلام ! دستم در شرکت رفت لای غلتک باند از ۴جا کامل شکست . رادیوس و اولنا آسیب دید . بیمه مسولیت کارفرما بیمه ایران است . قرار شده دستم کامل خوب شد دیه بدون رای دادگاه پرداخت کند .حالا بعد این که پول گرفتم به بیمه ایران رضایت بدهم که پول گرفتم یا باید به کارفرما هم رضایت بدهم درصورتی که من از کار فرما شکایتی ندارم و رضایت نمی دهم . می خواهم مشغول کار باشم . آیا بعدا هم می شود از کارفرما شکایت کرد دیه گرفت  ؟ اگر دیه را از شرکت بگیرید دیگر نمی توانید بعدا از کارفرما شکایت کنید .

نظرات