پرداخت افت قیمت توسط بیمه

 محمد : با سلام در سمت چپ جلو خودرو صفر ال نود پارس تندر براثر تصادف آسیب جدی دیده و کارشناس بیمه تعویض را صلاح دانستند . در عقب هم به اندازه دوکف دست صافکاری دارد با رنگ ، گلگیر جلو هم به اندازه یک کف دست صافکاری بدون رنگ می خواهد .

1.     ابتدائا توضیح فرمایید که افت قیمت و هزینه تعمیر آن چقدر هست ؟

2.     در ثانی میزان تعهدات بیمه برای در جلو سمت راننده چقدر هست و آیا تناسبی با قیمت های جدید و بیمه هست ؟ سپاسگزارم ؟  

پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است :

1.     افت قیمت آن حدود 9 درصد قیمت ماشین قبل از تصادف می باشد . در مورد هزینه تعمیر نمی توانم نظر بدهم .

2.     تعهدات بیمه متناسب با تعهدات مالی است که در پشت بیمه نامه ذکر شده است .

نظرات