افت قیمت خودرو به علت تعویض قطعه

 شاهین روستا : من با یک ماشین شاسی بلند کیا اسپورتیچ 2014تصادف کردم و سمت راننده آسیب دید. کارشناس بیمه  میلیون داده است . الان صاحب شاسی بلند می گوید 7 میلیون باید بدهی و گرنه برای افت ماشینم شکایت می کنم . می تواند شکایت کند ؟ بله می تواند شکایت کند . اگر تعمیر ماشین وی نیاز به تعویض قطعات بدنه ماشین و یا رنگ مجدد بوده باشد افت قیمت به وی تعلق می گیرد .

نظرات