رد شدن در گواهینامه پایه یک به علت خالکوبی و تتو

 جناب من از سال ۹۹ تا  الان  پیگیر گواهینامه پایه یکم هستم. خاطر یک خالکوبی چند تا خط و خش که هیچ کدام اصلا در معرض دید نیست. گواهینامه موتور دارم پایه ۳ دارم پایه ۲ دارم. کارت پایان خدمتم دارم. دوبار کمیسیون رفتم ولی بدون دلیل مدرک منو رد کردند؟ 

خالکوبی جزء موارد رد شدن گواهینامه است و کمیسیون همواره شما را رد می کند. تنها راهی که دارید این است که خالکوبی و تتو را پاک کنید.


نظرات