دیه شکستگی مهره های کمر

 شخ زاده : سلام ! ببخشید من از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی شدم که شامل( زائده عرضی مهره های ۲و۳) می شود . خواستم بپرسم که دیه آن چقدر می شود ؟ بستگی به آسیب دیدگی دارد . اگر شکستگی باشد 10 درصد دیه دارد معادل 27 میلیون تومان . اگر آسیب دیگری باشد ارش دارد که با توجه به میزان آسیب محاسبه می شود .

نظرات