دیه پارگی رباط صلیبی

 سهیل احمدی : سلام ! می خواستم بدانم دیه پارگی رباط صلیبی و زخمی شدن و کبودی و ورم روی ساق پا و دست چقدر می شود ؟

1.     دیه پارگی کامل رباط صلیبی 8 درصد دیه کامل است معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

2.     کبودی و ورم و ساق پا و دست هر کدام 0.15 درصد دیه کامل دارد معادل 405 هزار تومان.

نظرات