انتقال سابقه بیمه مخابرات به آموزش و پرورش

 سلام! من در چند سال در شرکت مخابرات بیمه تامین اجتماعی بودم. در سال ۸۹ یک سال قرارداد بیمه تامین اجتماعی با آموزش پرورش داشتم. بعد بیکار شدیم. از سال ۹۴ تا حالا بیمه تامین اجتماعی آموزش پرورش دارم. سوالم اینه طبق تصویب قانون جدید تجمیع سوابق آیا تمام این سالها در حکم اموزش پرورش به عنوان سابقه نوشته می شه یا نه ؟ آیا از سال ۸۹ تا ۹۴ رو می توانیم خرید بیمه داشته باشیم سابقه حساب بشه یا نه؟ طبق قانون جدید تجمیع سوابق  آیا خرید بیمه سالهای بیکاری و پر کردن خلا سابقه امکان داره یا نه؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که سابقه شرکت مخابرات تان را می‌توانید به آموزش پرورش انتقال دهید. البته آموزش و پرورش با این هم مخالفت می‌کنند ولی با رای دیوان می‌توان این کار را کرد. از سال ۸۹ تا سال ۹۴ را نمی‌توانید خرید بیمه داشته باشید یعنی امکان پر کردن این خلا بیمه‌ای مربوط به سال‌های بیکاری را نمی‌توانید داشته باشید.


جدیدتر قدیمی تر