کمک هزینه ایام بیماری

 علیرضا قائلی : سلام من دو سال پیش با موتور تصادف کردم . پایم شکست  ، پیچ و پلاک گذاشتیم . الان تازه یکسال سابقه بیمه دارم و قراره ده روز دیگر بروم عمل کنم و خارجش کنم و خواه ناخواه چند روزی مجبور به استراحت پزشکی می باشم . آیا بابت استراحت پزشکی تامین اجتماعی با عنوان غرامت ایام بیماری چیزی به بنده پرداخت می کند یا می گوید شما پایتان مشکل داشت که بیمه شدید پس خدماتش به ما ربطی ندارد ؟ به شما استراحت پزشکی می دهند و مشکلی ندارد . برگه استعلاجی تان را به شعبه بدهید تا با تائید پزشک معتمد یا شورای پزشکی ، کمک هزینه ایام بیماری به شما پرداخت شود .

نظرات