محاسبه دیه آنلاین

 براتی : سلام روز بخیر خواستم دیه ام را بطور کامل حساب کنید؟ اما چرا عکسشو هرچی به ایمیل تان می فرستم نمی آید؟ ممنونم می شوم آگهیم را در سایتتون نگذارید و پاسخ را به ایمیلم بفرستید . بسیار ممنونم ؟

1.     متن نظریه پزشکی قانونی را بفرستید به همین آدرس ال برایتان حساب کنید .

2.     البته اگر نظریه پزشکی قانونی را برایم ایمیل کنید هم جواب می دهم .

3.     معمولا اسم واقعی و مشخصات کسی را در سایت نشان نمی دهم اگر نخواهد .

جدیدتر قدیمی تر