مدارک مورد نیاز برای دریافت بیمه بیکاری

 ندا : با وجود داشتن یک سال سابقه بیمه و بعد از زایمان کارفرما من را اخراج کرده است . اما بیمه بیکاری نظر مخالف دادند . اعتراض کردم مجدد مخالف دادند . نامه کارفرما مبهم بوده آنها هم فکر کردند من از رفتن به سر کار امتناع کردم . حال برای شکایت باید به دیوان عدالت اداری بروم ؟ مراحل بعد از آن چیست و چقدر زمان می برد و باید از چه کسی شکایت کنم کارفرما یا اداره کار ؟ باید به اداره کار شکایت کنید و درخواست بازگشت به کار دهید . اگر موافقت نشد اداره کار نامه معرفی به تامین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری می دهد . اگر تامین اجتماعی بعد از آن موافقت نکرد باید از تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کنید .

نظرات