بیمه تکمیلی مناسب برای زایمان

ما تامین اجتماعی داریم. من وشوهرم وبچه ام.حالا می خواهم یک بیمه تکمیلی ای بکنم که برای آزمایش های زایمانم به دردم بخوره! و اینکه اگه الان بیمه تکمیلی کنم چند ماه دیگه میشه ازش استفاده برد؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که بستگی به نوع بیمه‌ای دارد که انجام می‌دهید. اگر بیمه شرکت یا کارخانه‌ای هستید که به صورت گروهی است معمولاً بهتر است و دیگر نیاز به اینکه منتظر بمانید تا بتوانید از خدمات آن استفاده کنید ندارد. اما اگر بخواهید خودتان را بیمه انفرادی کنید دوره انتظار دارد که معمولاً برای زایمان دوره انتظار آن یک ساله است. یعنی یک سال باید منتظر بمانید تا بتوانید از خدمات آن استفاده کنید.

نظرات