حقوق معلم دبستان طبق قانون کار

 زاهده : سلام ! حقوق ماهیانه سال 98 برای معلم دبستان که روزی 6ساعت (هفته ای 30ساعت) کار می کند چقدر می شود ؟ با تشکر ؟ اگر می خواهد طبق قانون کار پرداخت کنند برای دریافت حداقل حقوق و مزایای ثابت باید هفته ای 44 ساعت کارکرد داشته باشند . بقیه مزایا مانند عیدی و سنوات نیز بر همین اساس محاسبه می شود .

نظرات