شکایت بابت حقوق و مزایا طبق قانون کار

 نهال : درود ! من از مرداد ۹۵ تا اردیبهشت ۹۸مشغول به کار با روزی ۵ ساعت کار بودم و به دلیل اینکه اداره بیمه برای سرکشی به کارگاه آمد من را اخراج کردند و من شکایت کردم ام . هیچ قرار دادی هم بین ما نبود . رای صادر شد و تنها سنوات این چند سال تعیین شد .

ولی برای بن و حق مسکن و عیدی از سال ۹۷در رای تعیین شده بود در حالی که من خواهان محاسبه حقوقم برای ۵ ساعت در روز بر مبنای ۸ ساعت اداره کار بودم . از سال ورودم به کارگاه ولی هیچ کدام محاسبه نشده و می گویند ما فقط یکسال طبق قانون به عقب برمی گردیم و مبنای دریافتی تان هم سال ۹۷می باشد .

 حتی همان سال ۹۷هم که می گویند طبق ساعت حقوق من را محاسبه نکردند چون حقوق من زیر پایه اداره کار بوده و فقط موارد کلی از سال ۹۷محاسبه شده است . آیا این عدالت و قانون محاسبه است ؟ من باید چگونه اعتراض بگذارم ؟  بهتر است به رای اعتراض کنید تا در هیات حل اختلاف اداره کار مورد بررسی قرار گیرد . اگر آنها هم به همین صورت رای دادند باز هم می توانید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید .

جدیدتر قدیمی تر