هدیه ازدواج تامین اجتماعی

 محمد : سلام  ! کسی که در قنادی مشغول کار است . شیرینی پز و کیک پز است ، آیا هدیه ازدواج تامین اجتماعی به او تعلق می گیرد ؟ بله تعلق می گیرد به شرطی که در 5 سال قبل از عقد 2 سال سابقه بیمه اجباری داشته باشد .

جدیدتر قدیمی تر