حق بیمه شرکت های دانش بنیان

برهان پناه  : سلام ! من مدیر عامل شرکت دانش بنیان هستم . می خواهم برای خودم و یکی از پرسنل بیمه رد کنم ولی قرار داد جاری ندارم . کد کارگاه هم نگرفتم . دانش بنیانی تاثیری در فرآیند گرفتن کد کارگاه دارد یا همون شعبه نزدیک به شرکت را باید بروم ؟ اگر بدون داشتن قرارداد حق بیمه پرداخت کنم چی می شود ؟ آیا بیمه برای بازدید می آید شرکت؟ ممنون ؟

1.     شرکت های دانش بنیان از پرداخت حق بیمه قراردادهای مرتبط با فعالیت های دانش بنیان معافند اما در زمینه پرداخت حق بیمه اجباری فرقی با دیگر کارگاه ها ندارند .

2.     به نزدیکترین شعبه بیمه مراجعه کرده و درخواست کد کارگاه دهید .

3.     پرداخت حق بیمه ربطی به قرارداد ندارد .

4.     بله ! حتما برای بازرسی می آیند .

جدیدتر قدیمی تر