مدارک مورد نیاز برای شکایت افت قیمت

 مهدی خطیبی : در تاریخ 15 خرداد تصادفی رخ داد و بنده بعنوان مقصر معرفی شدم . خودروی طرف مقابل مدل 1387 می باشد . آیا افت قیمت به ایشان تعلق می گیرد.اگر تعلق می گیرد مبلغ آن چه مقدار می باشد ؟ چطور از من در شورای حل اختلاف شکایت کرده است ؟ متشکرم از راهنمایی ؟

1.     بله ! افت قیمت تعلق می گیرد . مبلغ آن بستگی به آسیبی دارد که به خودروی ایشان رسیده است .

2.     با مدارک تصادف ، کروکی و بیمه می تواند در شورای حل اختلاف محل زندگی شما شکایت کند.

جدیدتر قدیمی تر