شکایت برای سختی کار به دیوان عدالت اداری

 ببخشید اگر خدای نکرده بازنشستگیم درست نشه؟! این چند سال که بیمه داشتم و از دفترچه بیمه استفاده کردم برای من سابقه حساب میشه؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که بله حساب می‌شود. پرونده ای بابت سختی کار داشتم که به دیوان شکایت کردیم و در مرحله بعدی رد شد اما در مرحله تجدید نظر رای به نفع بیمه شده داد. امیدوارم این اتفاق برای شما هم بیفتد.


نظرات