خرید سابقه بیمه تامین اجتماعی

 سلام! خسته نباشید! صبح بخیر!  شرمنده خلا بین بیمه قابل پر کردن یا خرید است؟ ممنون؟

اگر در جایی کار کرده باشید که حق بیمه برای شما پرداخت نشده باشد می‌توانید با گرفتن رای اداره کار و تایید آن در کمیته احراز اشتغال تامین اجتماعی حق بیمه مربوطه را پرداخت کنید در غیر این صورت هیچ راهی ندارد و نمی‌توان آن را خرید. البته اگر بخواهید بر اساس ۱۰ سال سابقه بازنشسته شوید مابقی ۱۰ سال را خود سازمان تامین اجتماعی به شما می‌فروشد و پول آن را می‌گیرد.


جدیدتر قدیمی تر