شکایت از کارفرما به علت حقوق پایین

 سلام آقای وکیل! من 5 سال سرایدار هستم و فقط حقوق 1/200 میدن بهم. عیدی هم فقط 1 میلیون.نه بیمه نه سنوات هیچی نمی دهند. دوستم هم 9 سال هستش اونم میخواد شکایت بده. یه ادرس بدین تا حضوری بیاییم خدمتتون؟ 

کدام شهر زندگی می کنید ؟ چه مدرکی دارید که برای آنها کار کرده اید؟ شغل دوستتان چیست؟ تمامی این موارد را بگویید تا ببینم می توانیم کمک تان کنیم یا نه ؟ چون بارها در شکایات زیادی وکیل بوده ایم و می دانیم که باید در حد معمولی مدرک داشت تا به نتیجه رسید.


جدیدتر قدیمی تر