آیا بیمه بیکاری توالی مشاغل سخت و زیان آور را از بین می برد؟

 سلام و عرض ادب! من حدود ۱۱ سال در شغل سخت و زیان آور کار کردم. سپس ۱ سال بیمه بیکاری رفتم به دلیل تعطیلی کارخانه و مجدد با راه اندازی کارخانه در همان شغل مشغول به کار شدم آیا با ۲۰ سال میتوانم بازنشست شوم یا باید ۲۱ سال کار کنم و یکسال بیمه بیکاری را جبران کنم؟

باید 21 سال کار کنید. بیمه بیکاری توالی مشاغل سخت و زیان آور تان را از بین نمی برد ولی خودش هم به عنوان سختی کار محسوب نمی شود.


جدیدتر قدیمی تر