چگونه از دیوان عدالت اداری سریع تر جواب بگیریم؟

 سلام ببخشین مزاحم شدم؟! برای شکایت در دیوان عدالت اداری مزاحم شدم. آیا با ثبت شکایت راهی هست که پرونده ام زودتر به جریان بیفته؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم معمولا بین یک تا سه ماه طول می کشد تا ارگانی که از آن شکایت کرده اید به شکایت شما پاسخ دهد. البته خودتان یا وکیل تان می توانید حضوری مراجعه کنید تا قاضی کمی زودتر رای صادر کند. البته معمولا قاضی وجود ندارد و منشی ها پاسخگو می باشند. ولی حداقل دیگر وقت نظارت را تمدید نمی کنند.


نظرات