حقوق ازکارافتادگی برای معلمان آموزش و پرورش

 کارمند آموزش وپرورش هستم. ۲۴ سال سابقه مشکل مفاصل دارم و مفصل لگنم و شانه باید تعویض بشه. اینجور که پرسیدم میتونم از کارافتادگی بگیرم. سوال من در رابطه با حقوق ومزایاش هست. که چطوری هست آیا کمتر از بازنشستگی است؟ واینکه پاداش پایان خدمت بهم تعلق میگیره یا نه؟ ممنونم از شما؟ 

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که پاداش پایان خدمت به شما تعلق می‌گیرد. حقوق از کار افتادگی کمتر از بازنشستگی نیست فقط بر اساس آنکه یکی از فاکتورهای بازنشستگی است حقوق شما محاسبه می‌شود. در حقیقت از کار افتادگی به این معناست که شما فرزند با ۲۴ سال سابقه بازنشسته می‌شوید. اگر همکاری به هر دلیلی به غیر از از کار افتادگی با ۲۴ سال سابقه بازنشسته شود مانند شما که از کار افتاده می‌شوید حقوق بازنشستگی می گیرید.


جدیدتر قدیمی تر